I Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem otrzymywanych od Państwa danych, w tym danych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www. f44.pl ul. Janowska 81, 81-017 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588905, posiadająca REGON: 363097656, NIP: 5862301601. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować:
  • w formie pisemnej pod adresem wskazanym w pkt 1 powyżej, lub w razie zmiany adresu, pod adresem Administratora aktualnie widniejącym w rejestrze przedsiębiorców KRS
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod  adresem email: info @ f44.pl
 3. Zgodnie z wymogami RODO, na potrzeby jak najlepszego odbioru terminów i zasad niniejszej Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”, a ponadto zastosowaliśmy możliwie prosty i czytelny opis zasad i terminów w celu ułatwienia odbiorcom interpretacji i zrozumienia niniejszego dokumentu. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu m.in. wdrożyliśmy wewnętrzną Politykę Bezpieczeństwa Danych, a na naszej stronie internetowej używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Wszelkie zbierane przez nas dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

II Administrator Danych

 1. Jeśli korzystając z możliwości zamieszczonych na naszej stronie internetowej (jak na przykład jeśli prześlesz na wskazany tam adres email wiadomość do nas), to będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, których zakres będzie zależny od tego, jaki dane nam udostępnisz, jak np.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa Danych,
  • w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu wzajemnej komunikacji, czyli np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość email, nawiązania dalszego kontaktu, być może ukształtowania treści umowy – w zależności od wielu czynników, w pierwszej kolejności od tego jak nawiążemy kontakt, jakie dane nam udostępnisz i w jakim celu to uczynisz,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Zastrzegamy sobie prawo udostępniania Twoich danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w każdym czasie, również bez Twojego żądania.
 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

III Pliki cookies

 1. Witryna https://www.f44.pl używa cookies. Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z Internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane w celu optymalizacji naszych działań.
 3. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna np. na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na Twoim dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.
Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Warunku użytkownia
Więcej
AKCEPTUJĘ